Page 3 - Du lich Kien Giang va Phu Quoc
P. 3KIÊN GIANG


huộc vùng Đồng bằng sông
Cửu Long, Kiên Giang có tài

Tnguyên thiên nhiên phong
phú, tạo điều kiện thuận lợi để phát
triển đa dạng các loại hình du lịch, đặc
biệt là du lịch biển, đảo với nhiều quần
đảo, bãi biển đẹp như: huyện đảo Phú
Quốc; quần đảo Nam Du, quần đảo Hải

Tặc, đảo Bà Lụa, Mũi Nai (thị xã Hà Tiên);
đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải); hòn Phụ
Tử (huyện Kiên Lương)…, trong đó, đảo
ngọc Phú Quốc đang được quy hoạch
xây dựng thành Đặc khu hành chính-

kinh tế trực thuộc Trung ương. Bên cạnh
đó, Kiên Giang còn có rừng nguyên sinh
với hệ động thực vật đa dạng, tiêu biểu
là vườn quốc gia Phú Quốc (huyện Phú
Quốc), vườn quốc gia U Minh Thượng
(huyện U Minh Thượng).


Nằm tận cùng phía tây nam của Tổ
quốc, nơi giao thoa của nhiều vùng miền
nên bản sắc văn hóa của Kiên Giang vì
thế cũng rất phong phú, đa dạng.

Du lịch Kiên Giang và Phú Quốc - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8