Page 2 - Du lich Kien Giang va Phu Quoc
P. 2Mục lụcKiên Giang ������������������������������������������������������������������� 3
Bản đồ du lịch Kiên Giang ����������������������������������������������������� 4
Quần đảo Nam Du ����������������������������������������������������������������� 6
Khu du lịch Mũi Nai �������������������������������������������������������������� 8

Vườn quốc gia U Minh Thượng ������������������������������������������ 10
Chùa Hang ��������������������������������������������������������������������������� 12
Thạch Động �������������������������������������������������������������������������� 14

Khu di tích Lăng Mạc Cửu �������������������������������������������������� 16
Lễ hội tiêu biểu �������������������������������������������������������������������� 18
Dịch vụ du lịch ��������������������������������������������������������������������� 20
Huyện đảo Phú Quốc ������������������������������������������������ 22
Bản đồ du lịch Phú Quốc ����������������������������������������������������� 23

Các bãi biển ở Phú Quốc ������������������������������������������������������ 24
Dinh Cậu ������������������������������������������������������������������������������ 28
Di tích nhà tù Phú Quốc ������������������������������������������������������� 30

Công viên vui chơi giải trí Vinpearl Land Phú Quốc����������� 32
Dịch vụ du lịch ��������������������������������������������������������������������� 34

2 - Du lịch Kiên Giang và Phú Quốc
   1   2   3   4   5   6   7