Page 6 - Du lich Bien
P. 6


BÃIŨBIỂN

Trảiddàidtrênd3.000km,dbờdbiểndViệtdNamdđặcdtrưngdvớidnhững
dảid cátd mịnd dàid hàngd ki-lô-mét,d nhữngd vịnhd biểnd kínd đáo,d
đầmdphá,dnhữngdtảngdđádcódcấudtạodđộcdđáodvàdđảodnhiệtdđới
baodquanhdbởidnhữngdbãidbiểndhoangdsơ.dVớidbờdbiểnddàid
nhưdvậy,dmỗidphầndbờdbiểndViệtdNamdlạidcódkhídhậudkhácdbiệt
rõdrệt,dgiúpddudkháchdcảmdnhậndđượcdthờidtiếtdbiểndtuyệtdvời
củadViệtdNamdhầudnhưdquanhdnăm.dBãidbiểndViệtdNamdluôndgắn
liềndvớidnhiềudtrảidnghiệmdtuyệtdvời,dtừdnhàdhàngdvàdquándbar
thờidthượngdcủadNhadTrangd(KhánhdHòa)dtớidkhudnghỉddưỡng
sangdtrọngdđẳngdcấpdthếdgiớidtạidbiểndNondNướcd(ĐàdNẵng),
nhữngdđồidcátdđỏdvàdtrắngdấndtượngdcủadMũidNéd(BìnhdThuận)
vớidcơdhộidlướtdsóngddiều.dĐếndvớidbãidbiểndViệtdNam,dmỗid
dudkháchdsẽdcódnhữngdấndtượngdriêngdchodmình.

NHẶŨTRẶNGŨ T1-T8d T9-T12

Baodquanhdbởidcácdngọndnúidvàdkếdbên
vịnhd biểnd trảid dàid xinhd đẹpd vớid hơnd
20dhòndđảodrảidrác,dNhadTrangdlàdmột
trongd nhữngd bãid biểnd đẹpd nhấtd
ViệtdNamdvàdthựcdsựdlàdmộtdtrongdnhững
điểmdnghỉdmátdnổidtiếngdthếdgiới.dDưới
ánhdmặtdtrờidnhiệtdđới,ddudkháchdcódthể
lựadchọndcácddịchdvụdgiảidtrídbêndbờdbiển;
từdnằmddàidtrêndghếdcảdngàydđọcdnhững
cuốndsáchdđangdđượcdưadchuộngdnhất,
đếndnhữngdhoạtdđộngdmangdlạidcảmdgiác
VŨNGŨTÀUŨŨŨŨŨŨ T11-T4d T5-T10 mạnhd nhưd môtôd nước,d dùd lượnd vàd
lặnd ngắmd rạnd sand hôd trênd đảo.d Vàod
Vũngd Tàud mangd vẻd đẹpd riêng,d không buổidtối,dTP.dNhadTrangdtrởdnêndnáodnhiệt
giốngd nhưd Mũid Néd hoặcd Nhad Trang.d vớidhàngdloạtdnhàdhàng,dquándbardvàd
ChỉdcáchdTP.dHồdChídMinhd128kmdvềdphía câud lạcd bộd thờid thượng.d Muốnd trải
đôngdnam,ddudkháchdcódthểddễddàngdtới nghiệmdbầudkhôngdkhídyêndtĩnhdvàdthư
Vũngd Tàud bằngd đườngd bộd hoặcd tàud giãn,ddudkháchdcódthểdlênddudthuyềndtới
cánhdngầm.dĐâydlàdmộtdđiểmdđếndphổ mộtdtrongdnhữngdhòndđảodgầndđódtại
biếndvàoddịpdcuốidtuầndchodcưddândthành DốcdLếtdphíadbắcdNhadTrangd-dbãidbiển
phốdvàdlàdmộtdnơidhoàndhảodđểdthưdgiãn. nổidtiếngdcódbờdcátdtrắngdmịndmàng.


6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11