Page 5 - Du lich Bien
P. 5


DUŨTHUYỀNŨ

Vớidmạngdlướiddàydđặcdsông,dhồ,dvịnh,
cáchdtốtdnhấtdđểdtậndhưởngdcảnhdquan
vendbiểndtuyệtdđẹpdcủadViệtdNamdlàdtrên
nhữngdchiếcddudthuyền.dDudkháchdcódthể
lựadchọndhànhdtrìnhdkhámdphádHạdLong
trêndthuyềndgỗdtruyềndthốngdvớidtrang
thiếtdbịdhiệndđại,dsangdtrọng,dsândtắm
nắng,dphòngdăn,dbar,dhoặcdbơidthuyền
trêndsông,dkhámdphádthếdgiớidsôngdnước
sinhdđộngdcủadvùngdCửudLong,dchợdnổi
cùngdnhữngdcánhdđồngdlúa,dlàngdmạc,
LẶNŨBIỂN đền,dchùa...

LặndbiểndởdViệtdNamdlàdmộtdtrảidnghiệm THỂŨTHẶOŨDƯỚIŨNƯỚC
thúdvị,dthudhútdrấtdnhiềudthợdlặndbởid
chid phíd hợpd lýd vàd uínhd đad dạngd dưới Mộtdtrongdcácdmôndthểdthaoddướidnước
nước.dHãydtớidNhadTrangdđểdtrảidnghiệm phổd biếnd nhấtd tạid Việtd Namd làd
lặndbiểndởdvùngdnướcdnông,dngắmdnhìn chèodthuyềndkayakdquanhdcácdváchdnúi
đámdsandhô,dnhữngdloàidcádrựcdrỡdmàu đádvôi,dhangdđộngdvàdvũngdvịnhdcủadHạ
sắcdvàdsêndbiển.dHoặcdđếndvớidkhudbảo Long.d Vớid dud kháchd thíchd cảmd giác
tồndbiểndCùdLaodChàmdngoàidkhơidHội mạnh,dlướtdsóngddiềuddọcdbãidbiểndtuyệt
ũn,dlặndxuốngdcácdhangdđộngdngầmdvà đẹpdcủadMũidNéd(thángdmườidhaidđến
lướtdtrêndcácdrạndsandhôdnhiệtdđớidvới thángdba)dlàdlựadchọndphổdbiếndhoặc
nhiềudloàidcádnhỏdsốngdtrongdrạndsandhô.d chèodthuyềndvượtdthácdởdTâydNguyên.

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10