Page 2 - Du lich Bien
P. 2

THẾŨGIỚIŨCỦẶŨNHỮNGŨĐIỀUŨDIỆUŨKỲŨVÀŨLÃNGŨMẠNNằmdởdphíadBắcdlàdnhữngdvịnhdtuyệtdđẹpdvớidvôdvàndđảodđádvôidhiểmdtrởdvàdnhững
cánhdrừngdnhiệtdđớidrậmdrạpdmêdhoặcdlòngdngười,ddẫnddụdbướcdchânddudkháchdtới
mêdcungdhùngdvĩdcủadnhữngdcungdđườngdmờdảo.

TrảiddọcdtheodmiềndTrungdViệtdNam,dgiữadnhữngdđôdthịdvendbiểndnhưdHuế,dHộidũn
vàdNhadTrangdlàdnhữngdbãidbiểndxinhdđẹpdquanhdnămdđượcdvỗdvềdbởidlàndnướcdmàu
ngọcdlamdvàdbaodbọcdbởidnhữngdngôidlàngdnguyêndsơdthuầndViệt.

PhíadNamdlàdcondsôngdnổidtiếngdnhấtdchâud¡d-ddòngdMêdKông.dBắtdnguồndtừdcao
nguyêndTâydTạngdbăngdgiá,dsôngdMêdKôngduốndmìnhdchảydquadlãnhdthổdcủadcácd
quốcdgiadphươngdĐôngdgồmdTrungdQuốc,dMi-an-ma,dLào,dTháidLandvàdCam-pu-chia
trướcdkhidđổdvàodViệtdNamdtạidvùngdđồngdbằngdđandchendkênh,drạch,dbãidphùdsadvà
đầmdlầydngậpdmặn.
2
   1   2   3   4   5   6   7