Page 4 - Di San The Gioi o Viet Nam
P. 4

DIÔSẢNÔÔTHI NÔNHI N
VỊNHÔHẠÔLONG


ịnhYHạYLongYbaoYgồmYvùngYbiểnYcủaYthành
phốYHạYLong,YthànhYphốYCẩmYPhảYvàYmộtYphần
VcủaYhuyệnYđảoYVânYĐồn,YtỉnhYQuảngYNinh.YVịnh
2
cóYtổngYdiệnYtíchY1.553km ,YbaoYgồmY1.969YhònYđảoYlớnnhỏ,YtrongYđóY989YđảoYcóYtênYvàY980YđảoYchưaYcóYtên.
ĐâyYlàYnơiYchứaYđựngYnhữngYdấuYtíchYquanYtrọngYtrong
quáYtrìnhYhìnhYthànhYvàYphátYtriểnYlịchYsửYtráiYđất,Yđồng
thờiY làY tácY phẩmY nghệY thuậtY tạoY hìnhY vĩY đạiY củaY thiên
nhiênYvớiYsựYhiệnYdiệnYcủaYhàngYnghìnYđảoYđáYmuônYhình
vạnYtrạngYcùngYnhiềuYhangYđộngYkỳYthúYquầnYtụYthành
mộtYthếYgiớiYvừaYsinhYđộngYvừaYhuyềnYbí.YBênYcạnhYđó,
vịnhYHạYLongYcònYlàYnơiYtậpYtrungYđaYdạngYsinhYhọcYcao
vớiYnhữngYhệYsinhYtháiYđiểnYhìnhYcùngYhàngYnghìnYloài
độngYthựcYvậtYvôYcùngYphongYphú,YđaYdạng.YNơiYđâyYcòn LàngYchàiYHạYLong
làYcáiYnôiYcưYtrúYcủaYngườiYViệtYcổ,YđồngYthờiYgắnYliềnYvới
nhữngYgiáYtrịYvănYhóaY-YlịchYsửYhàoYhùngYcủaYdânYtộc.Y


VịnhYHạYLongYđãY2YlầnYđượcYUNESCOYcôngYnhậnYlàYDi

sảnYthiênYnhiênYthếYgiớiYvàoYnămY1994YvàY2000.YVùngYdi2
sảnYđượcYthếYgiớiYcôngYnhậnYcóYdiệnYtíchY434km bao
gồmY775Yđảo,YnhưYmộtYhìnhYtamYgiácYvớiYbaYđỉnhYlàYđảo
ĐầuYGỗY(phíaYtây),YhồYBaYHầmY(phíaYnam)YvàYđảoYCống
TâyY (phíaY đông).Y HạY LongY cònY đượcY bìnhY chọnY làY một
trongY7YkỳYquanYthiênYnhiênYthếYgiớiYmớiYvàYluônYnằm
trongYdanhYsáchYnhữngYvịnhYđẹpYnhấtYthếYgiới. BãiYtắmYTiYTốp


4 DI SẢN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9