Page 3 - Di San The Gioi o Viet Nam
P. 3
TỔNGÔQUỬN


DIÔSẢNÔ

THẾÔGIỚIÔ

ỞÔVIỆTÔNỬMÔ
ínhY đếnY thángY 6/2015,Y ViệtY NamY đãY cóY 21Y diY sảnY thếY giớiY được

UNESCOYYcôngYnhận,YtrongYđóYcóY2YdiYsảnYthiênYnhiên,Y5YdiYsảnYvănYhóa,
T1YdiYsảnYhỗnYhợp,Y9YdiYsảnYvănYhóaYphiYvậtYthểYvàY4YdiYsảnYtưYliệu.YĐiều

nàyYkhôngYchỉYminhYchứngYchoYmộtYđấtYnướcYViệtYNamYtươiYđẹp,YđaYdạngYvềYphong
cảnhYthiênYnhiên,YphongYphúYvềYbảnYsắcYvănYhóaYdânYtộc,YcóYbềYdàyYchiềuYsâuYlịch

sửYmàYcònYlàYđiểmYđếnYhấpYdẫn,YthuYhútYnhiềuYduYkháchYtrongYvàYngoàiYnướcYtham
quanYmỗiYnăm.YHệYthốngYdiYsảnYthếYgiớiYtạiYViệtYNamYlàYtiềnYđềYquanYtrọngYtrongYviệcYhình

thànhYvàYphátYtriểnYcácYsảnYphẩmYduYlịch,YđặcYbiệtYlàYduYlịchYvănYhóa,YduYlịchYkhám
pháYtựYnhiên,YduYlịchYsinhYtháiYvàYduYlịchYmạoYhiểm.YSauYkhiYđượcYcôngYnhận,YcácYdi

sảnYthếYgiớiYcủaYViệtYNamYđềuYđượcYquảnYlý,YbảoYtồnYvàYđịnhYhướngYkhaiYthácYđể
phátYtriểnYthànhYcácYkhu,YđiểmYduYlịch,YcácYsảnYphẩmYduYlịchYvănYhóaYcóYýYnghĩa

quốcYgiaYvàYquốcYtế,YtạoYđộngYlựcYchoYsựYphátYtriểnYduYlịchYcủaYcảYnước,YđặcYbiệtYlà
cácYđịaYphươngYcóYdiYsảnYthếYgiới.Y
DI SẢN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM 3
   1   2   3   4   5   6   7   8